Disclaimer

Algemene voorwaarden

Op alle via deze website door Videotrips aangeboden vakanties zijn de algemene voorwaarden van Videotrips van toepassing.

Zorgvuldigheid

Videotrips besteedt zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Voor kennelijke fouten en type- of invoerfouten kan Videotrips nooit aansprakelijk gesteld worden.

Voorbehoud

Videotrips behoudt zich het recht voor om zonder toestemming van de bezoeker prijzen en arrangementen te wijzigen, alsmede wijzigingen aan te brengen in de website indien de situatie daarom vraagt. Alle reisinformatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

Gepubliceerde reissommen

Het aanbod van Videotrips is vrijblijvend en kan zo nodig door Videotrips ook nog na aanvaarding door de reiziger van het aanbod en eventuele bevestiging door Videotrips worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 24 uur na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.

Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Uiteraard besteden wij er veel zorg aan om alle informatie zo goed en zo up-to-date mogelijk te houden op de website en in ons FAQ-systeem. Eventuele tik- en drukfouten of vergissingen kunnen echter niet altijd worden voorkomen. Videotrips is niet aansprakelijk voor en niet gebonden aan kennelijke fouten en vergissingen. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud te wijzigen. De uitgebreide reisinformatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

Elektronische communicatie en bewijs

De administratie van Videotrips geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de hoofdboeker in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

Kwalificatiesysteem

Videotrips hanteert een eigen kwalificatiesysteem. Door middel van het aantal playtekens (op schaal van 1 tot 5) wordt aangegeven wat je van de kwaliteit van een bepaalde accommodatie kunt verwachten. Hierbij is niet alleen rekening gehouden met de faciliteiten van de accommodatie en de inrichting van de kamers en appartementen, maar ook met de sfeer van het complex en de waardering die de Videotrips gasten hiervoor hebben uitgesproken. Het kan dan ook voorkomen dat Videotrips een accommodatie anders kwalificeert dan ter plaatse officieel is aangegeven.

Publicatie

De op de site van Videotrips getoonde foto's zijn ter beschikking gesteld door de accommodatieverschaffers, de plaatselijke VVV's en enkele (professionele) fotografen. De bij de accommodaties getoonde foto's dienen uitsluitend om een idee te geven. Omdat niet ieder appartement of hotelkamer gelijk is, kan het voorkomen dat de ter plaatse verkregen accommodatie afwijkt van de foto. Voor kennelijke zetfouten kan Videotrips nooit aansprakelijk worden gesteld. Videotrips behoudt het recht om zonder toestemming van de klant prijzen en arrangementen te wijzigen indien de situatie daarom vraagt. Eventuele fouten in een publicatie zullen op de website van Videotrips hersteld worden, zodat je altijd de meest actuele en juiste informatie kunt terugvinden.

Privacy

Videotrips respecteert jouw recht op privacy. Jouw gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt. Met deze privacy verklaring informeren wij u over onze werkwijze en wat er met uw gegevens wordt gedaan.

Persoonsgegevens. Videotrips kan persoonsgegevens verzamelen van gebruikers wanneer gebruikers een boeking doen, zich abonneren op de nieuwsbrief, deelnemen aan een wedstrijd of promotie, reageren op een enquête of een formulier invullen. Voor zover dit passend is, kunnen gebruikers worden gevraagd om gegevens inzake hun naam, e-mailadres, telefoonnummer, fysieke adres, postcode, land, nationaliteit, geslacht, geboortedatum en paspoort en ID-nummer te verstrekken.

Doel van het verwerken van persoonsgegevens. Je persoonsgegevens worden gebruikt om de boeking uit te voeren, om de betaling te verwerken, voor communicatie over de boeking, voor klantservices en om deze services te verbeteren, om problemen met geleverde diensten te voorkomen en op te lossen, om nieuwsbrieven waarop de gebruiker zich heeft geabonneerd te verzenden en voor klantstatistieken. Daarnaast kan informatie gebruikt worden om een promotie, enquête, wedstrijd en andere functies van de site uit te voeren en/of voor andere marketingdoeleinden. Videotrips kan deze informatie ook gebruiken voor het technische en functionele beheer alsmede voor de verbetering van de site en om de gebruikerservaring te verbeteren. Voorts kunnen we jouw gegevens verwerken om te voldoen aan wettelijke voorschriften en/of regelgeving.

Nieuwsbrieven. Videotrips kan aan klanten die een reis hebben geboekt via de site nieuwsbrieven verzenden betreffende vergelijkbare producten, behalve als zij bezwaar hiertegen hebben gemaakt ten tijde van de aankoop. Indien een gebruiker wil profiteren van onze acties, dan kan hij/zij zich ook te allen tijde abonneren op de nieuwsbrief. Nieuwsbrieven kunnen bestaan uit: bedrijfsnieuws, updates of informatie over of aanbiedingen van producten of diensten van Videotrips. Deze e-mails kunnen worden gepersonaliseerd op basis van jouw persoonsgegevens, in het verleden gedane aankopen en website-navigatie. Wanneer je je op enig moment wilt afmelden voor het ontvangen van toekomstige e-mails, dan kun je dit doen door ons een e-mail te sturen. Wij zullen je dan handmatig afmelden. Bij vragen, opmerkingen en/of klachten kun je contact opnemen met onze klantenservice. Ga in de footer naar Contact.

Beveiliging. De uitwisseling van boekingsgegevens en persoonsgegevens tussen de site en haar gebruikers geschiedt over een SSL-beveiligd communicatiekanaal en is versleuteld en beveiligd met digitale handtekeningen. Hoewel Videotrips redelijke zorgvuldigheid betracht bij het zorgen voor een veilige gegevensoverdracht tussen jouw apparatuur en onze systemen, kunnen wij de beveiliging van informatie die aan ons wordt overgedragen over het internet niet verzekeren of garanderen. Indien wij kennisnemen van een beveiligingsinbreuk die resulteert in niet-geautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens, dan zullen wij proberen jou op de hoogte te stellen.

Delen van jouw persoonsgegevens. Wij kunnen jouw persoonsgegevens verstrekken aan derden zoals accommodatiedienstverleners, indien dit is vereist om de boeking uit te voeren. Voor het overige zullen wij persoonsgegevens van gebruikers niet verkopen, verhandelen of verhuren aan anderen. Wij kunnen externe dienstverleners gebruiken om ons bij de exploitatie van ons bedrijf en de sites te helpen of activiteiten namens ons te beheren, zoals het versturen van nieuwsbrieven of enquêtes.

Mededelingen en contact met ons opnemen. Bij vragen, opmerkingen en/of klachten kun je contact opnemen met onze klantenservice. Ga Contact.

Copyright

Niets van de website van Videotrips mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Videotrips.